Terreinonderzoek

 • Geotechnische sonderingen
 • Grondboringen
 • Uitzetten en waterpassen
 • Laboratoriumonderzoek

Funderingscontrole

 • Inspecties van funderingen
 • Akoestisch doormeten van palen
 • Statische en dynamische proefbelastingen

Bouwbegeleiding

 • Trillingsmetingen
 • Scheurmetingen
 • Heitoezicht
 • Begeleiding van ontgravingen en saneringen

Advisering

 • Funderingen
 • Grondwerken

Monitoring

 • Monitoring van bouwputten
 • Waterspanning- en doorlatendheidsmetingen
 • Hellingmetingen
 • Gronddrukmetingen
 • Deformatiemetingen