Privacy Statement

De Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB) verwerkt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voornaam of voorletter(s) en achternaam
• Bedrijfsnaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Adres, postcode en plaats
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• IP-adres
• Internetbrowser en apparaat type

Waarom we gegevens nodig hebben
De Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB) verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

• Om telefonisch contact met u te kunnen opnemen, als u ons daar om heeft verzocht door middel van een contactaanvraag.
• Om u per e-mail van informatie te voorzien, als u ons daar om heeft verzocht door middel van een contactaanvraag.

Privacy
De Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
De Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB) zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
De Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB) verstrekt geen gegevens aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
De Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB) gebruikt Google Analytics en heeft hiervoor een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. De Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB) gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt De Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB) analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@votb.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB) zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
De Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@votb.nl