Download

Memo duurzaamheidsdoelstellingen VOTB

In deze memo informeert de VOTB u over haar duurzaamheidsdoelstellingen, de initiatieven die al lopen, de uitdagingen waar wij als VOTB momenteel voor staan en waar u als (potentiële) opdrachtgever bij kan helpen en faciliteren. Op deze wijze kunnen wij onze krachten bundelen en gezamenlijk een bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving.

Download memo

Excursie naar de Fehmarnbelttunnel in Denemarken

VOTB organiseert op 5, 6 en 7 oktober een excursie naar de Fehmarnbelttunnel in Denemarken. Opgave voor deelneming vóór 15 juni bij info@votb.nl

Excursie naar de Fehmarnbelttunnel

NEN Eurocode 7

In de Eurocode-reeks van Europese normen met betrekking tot constructie beschrijft Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp hoe geotechnische constructies kunnen worden ontworpen met behulp van de ontwerpfilosofie van de grenstoestand.

Download

afbeelding_jaarverslag2021VOTB jaarverslag 2022

Informatie over de VOTB, commissies, vertegenwoordigingen en activiteiten in 2022

Download

afbeelding_jaarverslag2021VOTB jaarverslag 2021

Informatie over de VOTB, commissies, vertegenwoordigingen en activiteiten in 2021

Download

VOTB cursusprogramma 2023

Het nieuwe cursusprogramma voor 2023 met o.a. beginnerscursus als herhalingscursus NEN-EN-ISO 14688 – Grondbeschrijver BASIS en sondeermeestercursus. U kunt uzelf en uw collega’s opgeven voor de genoemde cursussen via info@votb.nl. Hierbij vragen wij u de volledige namen (voornaam + achternaam) van de cursisten aan ons te verstrekken.

Download

Handreiking eenduidig aanbesteden volgens NEN-EN-ISO 14688

Vanuit de VOTB wordt voorgesteld om een standaard aantal typen geotechnische boringen voor uitvragen te hanteren waarbij het type monstername en aantallen indextesten wordt vastgelegd, zodat er een eenduidige prijsvorming kan plaatsvinden.

Download

Digitale data van ondergrond, aanhaken of afhaken

Een pitch van Kees-Jan van der Made, voorzitter VOTB, over de effecten van de BRO op de branche

Jaarverslag-2013

VOTB jaarverslag 2013

Informatie over de VOTB, commissies, vertegenwoordigingen en activiteiten in 2013.

Download

jaarverslag 2012

VOTB jaarverslag 2012

Informatie over de VOTB, commissies, vertegenwoordigingen en activiteiten is te vinden in het jaarverslag 2012.

Download

ondergrondHandboek geotechnisch bodemonderzoek; ondergrond

Dit boek geeft in vogelvlucht weer hoe de grond in Nederland is opgebouwd, welke bodemonderzoeken nodig zijn voor het realiseren van bouwplannen, en wat daarbij allemaal komt kijken. Hoewel de uitvoering dikwijls gecompliceerd is, kan het veel ellende tijdens en na het bouwen voorkomen. De kosten worden vaak ruimschoots terugverdiend.

Download

bouw-uitvoeringAdvertorial ‘Wat is technisch bodemonderzoek’

Vakblad: Bouw + Uitvoering (2011 nr. 1)
In Nederland wordt voor technisch bodemonderzoek al meer dan 75 jaar de sondeermethode toegepast. De grond in Nederland laat het gelukkig vrijwel altijd toe om met sonderen de gewenste diepte van 20 tot 40 meter of soms zelfs meer dan 60 meter te bereiken.

Download

votb_staturenStatuten VOTB

 

Download

votb_huishoudelijk_reglemenHuishoudelijk Reglement VOTB

 

Download

VOTB-Algemene-LeveringsvoorAlgemene Leveringsvoorwaarden VOTB

Algemene leveringsvoorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en leveranties van de vereniging ondernemers technisch bodemonderzoek zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40476246.

Download

VOTB-Algemene-LeveringsvoorGeneral terms and conditions VOTB

General terms and conditions (ALV VOTB 2018) version 17 April 2018. As filed with the Chamber of Commerce under number 40476246.

Download