Download

 

GEF 1.1.3 – BRO –converter beschikbaar!

Sinds 1 januari 2018 is het voor bepaalde projecten verplicht om sonderingen aan te leveren aan de Basis Registratie Ondergrond (BRO). Het formaat waarin deze sonderingen, die gemaakt zijn na 1 januari 2018, dienen te worden aangeleverd is IMBRO. Op moment van invoeren van deze verplichting werkte de markt met een ander digitaal formaat namelijk GEF 1.1.2.

Vanuit de VOTB is geïnventariseerd welke extra informatie (velden) nodig zijn voor de BRO. Tevens zijn vanuit de leden van de VOTB extra velden gedefinieerd ten opzichte van GEF 1.1.2. GEF 1.1.2 is uitgebreid met deze extra velden en heeft de naam GEF 1.1.3 gekregen. De Excel-lijst met extra velden en dataformaat van deze extra velden, wordt beschikbaar gesteld via de VOTB website aan haar leden. Om het aanleveren van sondeergegevens aan de BRO te vergemakkelijken is voor het programmabureau van de BRO een converter gemaakt. Deze converter zet GEF 1.1.3 files om naar het IMBRO formaat. Deze conversie tool is voor iedereen beschikbaar via de BRO service desk.

Jaarverslag-2013

VOTB jaarverslag 2013

Informatie over de VOTB, commissies, vertegenwoordigingen en activiteiten in 2013.

Download

jaarverslag 2012

VOTB jaarverslag 2012

Informatie over de VOTB, commissies, vertegenwoordigingen en activiteiten is te vinden in het jaarverslag 2012.

Download

ondergrondHandboek geotechnisch bodemonderzoek; ondergrond

Dit boek geeft in vogelvlucht weer hoe de grond in Nederland is opgebouwd, welke bodemonderzoeken nodig zijn voor het realiseren van bouwplannen, en wat daarbij allemaal komt kijken. Hoewel de uitvoering dikwijls gecompliceerd is, kan het veel ellende tijdens en na het bouwen voorkomen. De kosten worden vaak ruimschoots terugverdiend.

Download

bouw-uitvoeringAdvertorial ‘Wat is technisch bodemonderzoek’

Vakblad: Bouw + Uitvoering (2011 nr. 1)
In Nederland wordt voor technisch bodemonderzoek al meer dan 75 jaar de sondeermethode toegepast. De grond in Nederland laat het gelukkig vrijwel altijd toe om met sonderen de gewenste diepte van 20 tot 40 meter of soms zelfs meer dan 60 meter te bereiken.

Download

votb_staturenStatuten VOTB

 

Download

votb_huishoudelijk_reglemenHuishoudelijk Reglement VOTB

 

Download

VOTB-Algemene-LeveringsvoorAlgemene Leveringsvoorwaarden VOTB

Algemene leveringsvoorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en leveranties van de vereniging ondernemers technisch bodemonderzoek zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40476246.

Download

VOTB-Algemene-LeveringsvoorGeneral terms and conditions VOTB

General terms and conditions (ALV VOTB 2018) version 17 April 2018. As filed with the Chamber of Commerce under number 40476246.

Download